HB persoonlijk
HB 058 - Kenniscentrum hoogbegaafdheid Friesland

De drijfveren van Bernadette


Ik heb jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt als loopbaancoach, waar ik vooral praktische, oplossings- en loopbaangerichte begeleiding aan volwassenen gaf. Naarmate mijn kinderen ouder werden, ben ik mij steeds meer gaan richten op kindercoaching. Om dit goed op te pakken, heb ik een opleiding tot kindercoach gevolgd en de opleiding tot talentbegeleider van hoogbegaafden en getalenteerde leerlingen bij Novilo.


Als ervaringsdeskundige heb ik gekozen om mij te specialiseren in het begeleiden van hoogbegaafde/ hoogsensitieve en visueel ingestelde kinderen. Daarnaast verzorg ik studievaardigheidstrainingen voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Regelmatig volg ik cursussen en trainingen om op de hoogte te blijven van nieuwe methodes en technieken. Als coach ben ik aangesloten bij diverse netwerken ter bevordering van  kennisoverdracht en voor intervisie doeleinden.


In mijn praktijk KolthofCoaching kom ik veel kinderen tegen die vastlopen in het huidige onderwijssysteem.  Met HB 058 willen we deze kinderen, hun ouders én de scholen graag een steuntje in de rug geven. Want dat is waar HB 058 voor staat: verbinden, kennis delen en samen de uitdaging aangaan.


Door mijn ervaring met kinderen en volwassenen kan ik beide groepen begeleiden en adviseren. Want ouders van hoogbegaafde kinderen hebben vroeger vaak hetzelfde meegemaakt als waar hun kind nu tegenaan loopt. Dat neemt niet weg dat het voor ouders soms toch erg lastig is om hun kind adequaat te begeleiden en om de school ook nog van de juiste tips en trucs te voorzien.


Mijn motto hierbij is:


Kijk anders, denk anders, leer anders!


De drijfveren van Marianne


In januari 2011 blijkt dat onze oudste zoon hoogbegaafd is. Omdat ik nog niet zoveel van dit onderwerp weet, besluit ik me hierin te verdiepen. Al gauw blijkt dat ik niet de enige ben die weinig weet over hoogbegaafdheid; de school van mijn zoon slaagt er niet in om passend onderwijs te realiseren. Op dat moment werk ik zelf nog in het (voortgezet) onderwijs en ik realiseer mij dat dit probleem niet alleen speelt op de school van mijn zoon, maar onderwijsbreed.


In de jaren die volgen, breid ik mijn kennis uit door boeken, artikelen en onderzoeken te lezen. Daarnaast sluit ik mij aan bij verschillende verenigingen en groepen om in contact te komen met ouders en deskundigen. Steeds weer word ik geconfronteerd met dezelfde verhalen, van ouders én van scholen. Iedereen wil zo graag dat deze groep kinderen  goed begeleid wordt, maar het blijkt voor alle partijen vaak moeilijker dan gedacht. Het idee dat ik iets moet doen met al mijn kennis, dat ik wellicht ouders en leerkrachten kan helpen, begint langzamerhand vorm te krijgen.


Als ik in het voorjaar van 2014 Bernadette ontmoet, gaat het ineens allemaal heel snel; we drinken koffie, er ontstaat een idee, we gaan gelijk aan de slag en blijven dat meer dan een half jaar lang intensief doen. En dan, op 1 september 2014 is het zover: HB 058, Kenniscentrum Hoogbegaafdheid Friesland is een feit!


Vanuit mijn expertise op het gebied van hoogbegaafdheid én vanuit mijn jarenlange ervaring in het onderwijs, help ik u graag verder. Ik hoop dat uw kind of leerling uiteindelijk net zo gelukkig en in balans zal zijn als mijn oudste zoon.