HB informatie
HB 058 - Kenniscentrum hoogbegaafdheid Friesland


Hoogbegaafd zijn betekent meer dan ‘heel slim’ zijn


Er komt steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid. Dat vinden wij een positieve ontwikkeling, want er bestaan nog steeds heel veel vooroordelen over hoogbegaafdheid. Ook voor ouders en leerkrachten is het soms moeilijk om te bepalen wat voor hun hoogbegaafde kind of leerling het beste is. En dat is logisch: er zijn zeker een aantal overeenkomsten te noemen die voor (bijna) alle hoogbegaafden gelden, maar er zijn net zoveel verschillen! Om u enig houvast te bieden, vindt u hier informatie over de definitie van hoogbegaafdheid, over algemene kenmerken en over de opvoeding en scholing van het hoogbegaafde kind.


Wilt u meer weten dan wat u nu op onze site vindt? Bekijk dan eens onze HB bibliotheek of kijk in de HB agenda voor interessante workshops of trainingen. Desgewenst bieden we ook maatwerk. Interesse? Neem dan contact met ons op:Bernadette Kolthof:    06 - 255 16 060

Marianne van Mourik: 06 - 215 32 351


info@hb058.nl


Boeiend beeldmateriaal over hoogbegaafdheid. In de eerste opname komt hoogbegaafdheid in al zijn facetten aan bod. De tweede gaat over opvoeding en het effect daarvan en het derde over de vraag of hoogbegaafdheid een gave of een handicap is.